January 26, 2017

AVG (GDPR) – samenvatting met betrekking tot klantcontact

avg

AVG (GDPR) – samenvatting met betrekking tot klantcontact

Op 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR)[1] ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden, een nieuwe Europese wet die bepaalt dat organisaties gegevens van consumenten anders moeten gaan behandelen Dit is een verscherping en uitbreiding van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, bij voorbeeld:

  • Organisaties mogen persoonsgegevens alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel verwerken en alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel mogen worden verwerkt.
  • Organisaties moeten ook kunnen bewijzen dat hun klanten expliciete toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te verwerken en dat zij begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt.
  • Waar persoonlijke data worden verwerkt for direct marketing hebben consumenten ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen profilering.
  • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden (deze verplichting bestaat in Nederland al sinds 1 januari 2016)
  • Consumenten hebben het recht op overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens (dataportabiliteit) van het ene platform naar het andere (van Whatsapp naar Telegram of naar Dappre en van Linkedin naar Facebook v.v.
  • Ten slotte is er ook het recht om vergeten te worden: de verplichting voor organisaties om alle gegevens te verwijderen als de klant daar om vraagt.

 


 

Deze AVG regelgeving werd van kracht op 24 mei 2016. Organisaties hebben de tijd om hun processen en systemen aan te passen tot 25 mei 2018, wanneer de wet gehandhaafd zal worden. Wie niet aan de wet voldoet riskeert niet alleen een boete (tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaarlijkse omzet; het hogere bedrag van de twee), maar ook negatieve publiciteit, verlies van reputatie en vertrouwen. Echter, die organisaties die de regelgeving actief omarmen hebben kans om hernieuwd en versterkt klantcontact en klantgemak waarbij gelijktijdig ook kostenbesparingen mogelijk zijn.

Hoewel de wet per mei 2018 actief gehandhaafd zal gaan worden, kunnen consumenten nu al zich op deze wet baseren in een civiele procedure.

Urgente actie is geboden!

[1] In Nederland AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)